เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยว ผามออีแดง

เส้นทางที่
3

เส้นทางท่องเที่ยว ผามออีแดง

จากจุดบริการ เวลา 05.00 น. ขึ้นรถตู้

จุดบริการรถตู้ คือ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อบจ.ศรีสะเกษ พิกัด https://goo.gl/maps/aEU2yA9keD9WB2hVA

เวลา 06.30 น. -ถึงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ผามออีแดง)
  -ชมพระอาทิตย์ ขึ้นที่ผามออีแดง (เก็บตะวัน)
เวลา 07.30 น. -จิบการแฟ ชมวิวยามเช้า / (รับประทานอาหารเช้า)
เวลา 08.00 น. -ศึกษาเรียนรู้ประวัติ 'เขาพระวิหาร' จาก จนท.อุทยานฯ
เวลา 11.00 น. -ชมปราสาทโดนตวล
เวลา 12.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน OTOP บ้านภูมิซรอล
เวลา 14.00 น. -ชมชิมตลาดผลไม้บ้านปุ่น (อ.ศรีรัตนะ)
กลับมาจุดบริการ เวลา 16.30 น.

1. ผามออีแดง

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะทางประมาร 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเมสกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปเป็นมุมกว้าง การเดินทางไปผามออีแดง มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึง เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการนำเที่ยวผามออีแดง

2. ปราสาทโดนตวล

เป็นปราสาทขอมขนาดเล็กท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง – ยาวประมาณ 7 เมตร ย่อมุมทั้ง 4 ด้าน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตัวปรางค์ก่อด้วยอิฐครึ่งหนึ่ง และก่อด้วยศิลาแลงอีกครึ่งหนึ่ง โดยก่อศิลาแลงจากฐานถึงครึ่งผนังเรือนธาตุ จากนั้นก่อขึ้นไปด้วยอิฐฝนเรียบจนถึงยอดปรางค์ บริเวณด้านหน้าประตูปรางค์มีแนวเสาหินทราย 4 ต้น สันนิษฐานว่าเป็นเสารองรับหลังคามณฑป ถัดออกมาจะมีเสาหินทรายอยู่อีก 4 ด้าน คาดว่าเป็นโคปุระ (ซุ้มประตู) นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ยังพบหินทรายเรียงต่อกันเป็นรูปผืนผ้า สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบรรณาลัย (วิหาร) ส่วนสระน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของปราสาท มีลักษณะเป็นคันดิน อยู่ห่างจากปราสาทประมาณ 400 เมตร

3. ชมชิมตลาดผลไม้บ้านปุ่น (อ.ศรีรัตนะ)

ตลาดขายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ พื้นไร่ พืชสวน ของตำบลสระเยาว์ ... องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ