เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยว แดนปราสาทขอม

เส้นทางที่
2

เส้นทางท่องเที่ยว แดนปราสาทขอม

จากจุดบริการ เวลา 08.30 น. ขึ้นรถตู้

จุดบริการรถตู้ คือ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อบจ.ศรีสะเกษ พิกัด https://goo.gl/maps/aEU2yA9keD9WB2hVA

เวลา 09.30 น. - ชมปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ (อ.อุทุมพรพิสัย)
เวลา 11.00 น. - ชมปราสาทบ้านปราสาท (อ.ห้วยทับทัน)
  - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น. - ชมปราสาทสระกำแพงน้อย
เวลา 15.00 น. - ชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ (เกาะกลางน้ำ)
กลับมาจุดบริการ 16.00 น.

1. วัดสระกำแพงใหญ่ (อ.อุทุมพรพิสัย)

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ใน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ภายในวัดมีสรีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง รูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ถ้ำเงินถ้ำทอง เป็นต้น

2. วัดปราสาทบ้านปราสาท (อ.ห้วยทับทัน)

ปราสาทบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน "เทพเจ้าตีมูรติ" ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแห่งนี้เป็นศิลปะร่วมแบบคลัง-ปาปวน ประกอบด้วยปรางค์อิฐจำนวน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก รอบปราสาทมีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงมีโคปุระอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก สำหรับปรางค์องค์กลาง หากลองสังเกตให้ดีจะพบว่ามีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ อยู่เล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว มีกรอบประตูหินทราย และมีทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์ 2 องค์ที่ขนาบข้างนั้นมีขนาดเดียวกัน โดยในยุคหลังได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ "ประตู" ซึ่งก่ออิฐปิดตายทั้งสี่ด้าน แต่ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ งานประเพณีไหว้พระธาตุจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

3. ปราสาทสระกำแพงน้อย

โบราณสถานแห่งนี้ เป็นอโรคยาศาล หรืออโรคยศาลา (โรงพยาบาล) หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรในราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1761) ก่อด้วยศิลาแลง และหินทราย ตัวปรางค์ประธาน ยังค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ขาดการบูรณะ ส่วนโคปุระหรือกำแพงแก้วพังทลาย แต่ยังมีองค์ประกอบครบถ้วน ทั้งทับหลัง และโครงสร้างอื่น ๆ แต่ยังไม่ได้รับบูรณะและปรับแต่ง ในปัจจุบันน้ำในสระอโนดาตนี้ถูกใช้ในทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

4. หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า หอลำดวน จะตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหอคอยชมวิวเมืองศรีสะเกษ ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำกลางห้วยน้ำคำ มีจำนวนชั้น 16 ชั้น สูงกว่า 84 เมตรค่ะ ชั้นล่างจะเป็นนิทรรศการจัดแสดงประวัติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษค่ะ ส่วนด้านบนสุดจะเป็นห้องโถงสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบเลยค่ะ