หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

เส้นทางที่
2

หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า หอลำดวน จะตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหอคอยชมวิวเมืองศรีสะเกษ ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำกลางห้วยน้ำคำ มีจำนวนชั้น 16 ชั้น สูงกว่า 84 เมตรค่ะ ชั้นล่างจะเป็นนิทรรศการจัดแสดงประวัติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษค่ะ ส่วนด้านบนสุดจะเป็นห้องโถงสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบเลยค่ะ