เส้นทางที่
1

วัดบ้านน้ำคำ

วัดน้ำคำ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๘ โดยมีหลักฐานยืนยันจากหอไตรกลางน้ำ สิมโบราณ หนังสือใบลานจำนวนมาก พร้อมตู้ไม้ขนาดใหญ่ห่อด้วยผ้าไหมโบราณ บ้านน้ำคำ ก่อตั้งขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. ๒๒๔๘ ซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีกองทัพหนึ่งประกอบด้วย กองทัพช้าง กองทัพม้า และกองทัพทหารเดินเท้ายกทัพมาตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว มีแม่ทัพชื่อว่า “ขุนคง” และต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนกับตาคำ หรือ “ขุนคำ” หัวหน้าหมู่บ้านน้ำคำ จากนั้นขุนคงได้อพยพมาอยู่ร่วมกันที่บ้านน้ำคำ ชาวบ้านจึงเรียกหนองแห่งนั้นว่า “หนองทัพเก่า” ด้านทิศใต้จะเป็นดอน ขุดพบไหมีหูขนาดใหญ่หลายใบ หม้อดิน เต่าไม้โบราณ และอาวุธหลายชนิดฝังอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาถวายวัดน้ำคำ และกาลต่อมาท่านพระครูสิริธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดน้ำคำขณะนั้นได้นำไปมอบถวายไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรอง