เส้นทางที่
1

วัดเบญจพุทธาราม

วัดเบญจพุทธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งมีพระธาตุหนองโนเป็นพระธาตุเก่าแก่โบราณก่อด้วยอิฐ ไม่มีหลักฐานการก่อสร้างที่ชัดเจน แต่ประมาณตามอายุของอิฐราวๆ 700 - 1000 ปี "