วัดป่าถ้ำผึ้ง(ดาวดึงส์)

เส้นทางที่
4

วัดป่าถ้ำผึ้ง(ดาวดึงส์)

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอภูสิงห์ พุทธสถานวัดป่าถ้ำผึ้ง(ดาวดึงส์) เปิดให้นักท่องเที่ยวไหว้สักการะพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายใต้หน้าผา บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับผู้แสวงบุญและรักธรรมชาติ ห่างจากวัดไพรพัฒนาประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นวัด ที่สร้างอยู่ใต้หน้าผา บนภูเขา มีถ้ำหิน โขดหินแบบเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก มูลนิธิหลวงปู่สรวงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเชิงธรรมชาติ และปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระสงฆ์และเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และสร้างพระนอนไว้ให้พุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา