เส้นทางที่
4

วัดไพรพัฒนา

ตั้งอยู่ใน ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่พำนักของ หลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ ที่เป็นพระผู้บำเพ็ญเพียรตามเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายมาเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คนทั่วไปค่ะ