ติดต่อเรา

ที่อยู่

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.ศรีสะเกษ 350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

หมายเลขโทรศัพท์

084-0996987 061-9236869