ยินดีต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางการนำเที่ยว

เส้นทางการนำเที่ยว
เส้นทางการนำเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เส้นทางที่ 1
ชิตี้ทัวร์ไหว้พระขอพร

วัดเบญจพุทธาราม

บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 1
ชิตี้ทัวร์ไหว้พระขอพร

วัดบ้านน้ำคำ

บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 1
ชิตี้ทัวร์ไหว้พระขอพร

วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์

หมู่บ้านหว้าน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 1
ชิตี้ทัวร์ไหว้พระขอพร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ติดบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 2
แดนปราสาทขอม

วัดปราสาทบ้านปราสาท (อ.ห้วยทับทัน)

ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 2
แดนปราสาทขอม

ปราสาทสระกำแพงน้อย

ตำบลขยุง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 2
แดนปราสาทขอม

หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 3
ผามออีแดง

ปราสาทโดนตวล

บ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 3
ผามออีแดง

ผามออีแดง

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางที่ 3
ผามออีแดง

ตลาดผลไม้บ้านปุ่น (อ.ศรีรัตนะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ